I am a visionary futurist who has been mixing art & science to reflect on "big topics" such as our place in nature/the universe and where we are heading. Now I'm looking for a likeminded partner to the making of a series of short videos on these themes, having a poetic/dreamlike/unearthly quality. I also plan a semi-biographical documentary about my multifaceted background, international assignments and friendships with famous scientists & astronauts. We'll also need a website, YouTube channel, branding and merchandising. Plenty of opportunities to experiment! So if there is any young soul out there who feels attracted by the concept and who would like to share it all - honor, attention & possible revenues - get in touch!

Hans L.D.G. Starlife
evo@starlife.org


Jag är en framtidsvisionär som verkat i gränslandet mellan konst och vetenskap, och med fokus på "stora frågor" såsom vår plats i naturen/universum och vart vi är på väg. Nu söker jag en likasinnad partner till skapandet av en serie kortfilmer på dessa teman, med en poetisk/drömlik/överjordisk touch. Jag planerar också en halv-biografisk dokumentär om min brokiga bakgrund, internationella uppdrag och vänskap med kända forskare & astronauter. Vi behöver även en hemsida, YouTube-kanal, branding & merchandising. Stora möjligheter att experimentera! Så om det finns någon ung själ där ute som känner sig lockad av konceptet och skulle vilja dela på allt - äran, uppmärksamheten och eventuella intäkter - hör av dig!

Hans L.D.G. Starlife
evo@starlife.org